Мениджмънт

Георги ПавловГеорги Павлов – Изпълнителен директор на Адрес Недвижими Имоти

Г-н Георги Павлов е заемал длъжност изпълнителен директор на AG Capital. Бил е член на съвета на директорите и директор “Стратегическо управление и бизнес развитие”.
В своя дългогодишен трудов стаж Г-н Павлов е придобил опит и задълбочени познания в различни сфери на бизнеса: недвижими имоти, промишлеността, лизинг и консултиране в областта на управлението, финансовия анализ и планиране.
Бил е директор „Развитие” на „Стара планина холд” АД, голяма промишлена група, листвана на БФБ, и на „Спартак” АД, машиностроително предприятие. Бил е също председател на съвета на директорите на “Лизингова компания” АД и изпълнителен директор на “Инком” АД.
Г-н Георги Павлов има магистърски степени по математика от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и по бизнес администрация от City University of Seattle. Асоцииран член е на Chartered Management Institute, Великобритания и има множество квалификации, сред които е и сертификат по международна финансова отчетност на АССА.