Голямото семейство

AG Capital

AДРЕС Недвижими Имоти е част е част от Реалто Груп – бизнес, който обединява агентски и консултантски компании в сферата на недвижимите имоти с над 25 годишен опит.

Credit Center

KредитЦентър е най-големият кредитен консултант в страната. Компанията е установила партньорства с всички големи банкови и небанкови финансови институции и застрахователни компании в страната.
От август 2007 КредитЦентър официално оперира и като застрахователен брокер, като така затваря кръга от предоставяни услуги за своите клиенти.

Услуги

•    Брокерство при ипотечно кредитиране, финансиране на строежи и проекти
•    Брокерство и консултантски услуги при потребителско кредитиране
•    Брокерство и финансово консултиране на фирмени кредити за малкия и среден бизнес
•    Консултиране на инвестиционни намерения – взаимни фондове и банкови депозити
•    Застрахователно брокерство

Advans

Aдванс Адрес Eкспертни Оценки е лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжение и търговски предприятия. Изграждайки поредица от успешни партньорства с водещите банки и финансови институции, специализирани в ипотечното кредитиране, Адванс се нарежда сред трите най-големи оценителски компании в страната. За последните 3 години компанията е изготвила над 20 000 оценки.

Услуги
•    Оценки на жилищна собственост
•    Оценки на машини, оборудване и други активи
•    Оценка на заводи и предприятия
•    Оценка на земеделска земя
•    Годишни финансови оценки
•    Оценка на интелектуална собственост
Конкурентни предимства
•    Задълбочено познаване на пазара на имоти
•    Достъп до голяма база данни с имоти
•    Голям брой професионални оценки
Национално покритие – над 60 оценители в цялата страната

Forton

ФОРТЪН Интернешънъл беше основана като дъщерна компания на Ей Джи Кепитъл, и специализирана да предоставя услуги свързани с търговските площи както в страната, така и в чужбина.
Фортън Интернешънъл е асоцииран офис на Кушман & Уейкфийлд – най-голямата частна консултантска компания. Последното не само позволява на фирмата да отговори на изискванията на клиентите в над 50 страни, но също така и дава и международен опит, който добавя стойност към проектите на клиентите й.
Фортън Интернешънъл предоставя пълен набор от подробни решения за търговските площи. Консултантите помагат на клиентите на всяка стъпка от процеса на собствеността, като ги представят при покупка, продажба, финансиране, лизинг, управление и оценка на активите, а също и предоставят стратегическо планиране и проучване, анализ на портфолиото, избор на място и планиране, а също и консултантки услуги нагодени за спецификата на всеки случай, по който Фортън работи.

Услуги
•    Посредничество в сегмента на бизнес имотите (офис и търговски площи, индустриална собственост и парцели)
•    Представляване на наематели
•    Представляване на инвеститори
•    Консултиране
•    Пазарни проучвания и анализи
•    Оценки
•    Инвестиционни продажби
•    Управление на имоти

Facility Optimum

Фасилити Оптимум България е компания, която предлага “outsourcing” услугата фасилити мениджмънт или това е управление на сгради, процеси и услуги, което осигурява ефективно, сигурно и надеждно функциониране.
Компанията е основана като независимо юридическо лице в началото на 2007 г.. За времето до днес се е утвърдила сред лидерите в предлагането на фасилити мениджмънт в страната и е единствената компания, която предлага национално покритие за тази услуга.
Мисията на компанията е, чрез поемане на организацията по функционирането на всяка сграда, да дава възможност на клиентите си да се съсредоточат върху основната си дейност.

Услуги
•    Технически фасилити мениджмънт
•    Инфраструктурен фасилити мениджмънт
•    Търговски фасилити мениджмънт
•    Фасилити мениджмънт консултиране
•    Фасилити мениджмънт анализ